AAltNews.nl, opgericht in November 2016, is een onafhankelijk actualiteiten platform dat als spreekbuis wilt dienen voor ongecensureerd nieuws, columns en opinie’s. Een tegenstem tegen de gekleurde (veelal linkse) media.

Ons doel is de realiteit in de ECHTE wereld belichten met nieuws en meningen die veelal worden weggedrukt in de traditionele kanalen.

Sind 2016 komt de vrijspraak steeds verder in het verdrang. We worden als het ware gehersenspoeld door een eenzijdige berichtgeving in de media – nieuws dat vaak maar van 1 kant wordt verteld. Het volk is echter aan het ontwaken en zijn opzoek naar kanalen die dezelfde taal en andere kant van het verhaal vertellen.

“In a time of universal deceit – telling the truth is a revolutionary act.”

We zien echter dat er hard wordt gewerkt aan eenzijdige berichtgeving, langzaam worden de kanalen afgepakt waar wij vrij kunnen spreken en discussiëren over onze gevoelens (nujij, commentaar op nieuws berichten, wetgevingen door de EU richting social media, privacy etc. etc.).

De vrijheid van meningsuiting en een ongefilterde stem van het volk is te belangrijk en tevens onze rode draad – dit laten WIJ ons nooit afpakken!

Naast het zelf publiceren van artikelen willen wij ook een platform gaan bieden voor de stem van het volk. Dit wil zeggen, enthousiaste lezers (freelance schrijvers en journalisten) die hun artikelen, opinies en nieuws berichten willen publiceren en laten lezen aan de rest van Nederland.

Samen staan we sterk!